Najdeme Vaše auto!

Co dělat když...

 
 

 

 

Auto v servisu, odpojení autobaterie, bezpečné předání vozu do servisu

 

Pokud se chystáte dát auto do servisu, případně sám odpojovat akumulátor a máte u nás službu střežení, informujte nás o tom vždy předem. Všechna námi v současné době instalovaná zařízení nás při službě střežení informují o odpojení napájení a operátor tedy potřebuje vědět, zda je odpojení prováděno legálně.

V servisu také často dochází k chybné manipulaci a falešným poplachům.

Jak bezpečně předat auto do servisu

Bohužel jsem se již setkali s případy, kdy zejména ve velkých servisech docházelo k tipování vozidel k odcizení, případně přímo k přípravě na krádež.

I když jsou naše nové vozidlové jednotky vybaveny systémy, které eliminují možnosti zneužití i v případě, že nepovolaná osoba dostane do ruky zařízení i klíčenku, z hlediska bezpečnosti je vždy nejlepší, když nikdo kdo nemusí o systému zabezpečení vozu neví.

Nejjednodušší je bezpečné předání vozidla do servisu v případě systému ATHOS REX v zapojení se systémovou klíčenkou alarmu (reset 1). Pokud máte vozidlo takto zapojené, tak prostě alarm před předáním do servisu standardně deaktivujte, vozidlo zavřete originálním dálkovým ovladačem vozidla nebo klíčem a servisu nepředávejte ovladač systému zabezpečení. V servisu v tomto případě nemohou systém aktivovat a způsobovat falešné poplachy. Vzhledem k tomu, že o systému ani nevědí, tak ani nehrozí jiné zneužití. I kdyby si například udělali další klíč od auta, nijak jim to nepomůže.

V případě systému ATHOS REX a ovládání originální klíčenkou vozidla (reset 2) není možné systém před předáním deaktivovat. Je tedy vhodné upozornit v servisu, aby auto neotvírali klíčem, ale vždy jen dálkovým ovladačem. Pokud máte službu střežení nezapomeňte informovat operátora o předání vozu do servisu.

Další možností zapojení ATHOS REX je reset 3 - propojení s alarmem vozidla, případně s jiným dodatečně montovaným alarmem. V tomto případě se poraďte s montážní dílnou, jak předávat auto do servisu.

U systému REX SXM30 s přihlašováním bezdotykovým identifikačním čipem je třeba servisu čip předat a poučit je o zacházení s vozidlem. Po nahlášení našim operátorům jsou případné došlé poplachy ignorovány. V případě delšího pobytu v servisu (týden a více) je možné provést dálkovou deaktivaci systému. (V tomto případě nezapomeňte ohlásit zpětné převzetí vozu ze servisu - bez opětovného nastavení by zůstalo nestřežené !!!)

Jak poznáte, že se s vozem něco stalo

Pokud se vozidlo po návratu ze servisu chová z hlediska zabezpečení nestandardně, raději se na nás obraťte. Pokud máte službu střežení, jsou naši technici schopni spojit se s vozidlem a provést kontrolu. V případě služby lokalizace vám mohou alespoň poradit. Typickými projevy zásahu do systému jsou například nefunkčnost vaší druhé klíčenky, divné blikání LED diody po zapnutí zapalování (signalizuje počet naučených klíčenek) atd.


© 2010 1.REX SERVICES, a.s.